Výpis z obchodního rejstříku
Registrace DIČ
Živnostenský list
 
Autorizace ČKAIT
Certifikace ČKAIT
 
Ostatní certifikace
Baumit
Sika
Dektrade
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpis z obchodního rejstříku

Výpis z OR - verze PDF

Nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrace DIČ

Registrace DIČ - verze PDF

Nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živnostenský list

Živnostenský list - verze PDF

Nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizace ČKAIT

Nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doklad odborné způsobilosti ČKAIT

Nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baumit

Nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sika

Nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dektrade

Nahoru