Webmaster:   E-mail : rudolf.talian@seznam.cz
     
Copyright : Tato webová presentace je určena pouze pro nekomerční využití.

Tuto webovou presentaci spočívající ve vytvořených dokumentech a
související grafice je až na další každý uživatel oprávněn využívat
pouze v režimu čtení.

Celá presentace je vytvořena bez použití aktivních prvků. Nemůžeme však vyloučit modifikaci jejího obsahu třetí osobou bez našeho vědomí s úmyslem poškodit tvůrce stránek a nebo jejich uživatele.

Pokud by se Vám při prohlížení stránek vnucovalo nainstalování jakýchkoli skriptů, aplikací nebo programů, nebo pokud by jste byli přesměrováni jinam, než na vámi používaný emailový klient, budete-li nám chtít poslat email, můžete si být jisti, že to již není naše presentace, a někdo ji, se zlým úmyslem, upravil. Pak si Vás dovolujeme požádat o informování o této skutečnosti.

Neručíme za žádné škody, které mohou vzniknout použitím těchto stránek, jako celku, či jejich částí.

Je striktně zakázáno, bez písemného souhlasu tvůrce stránek ukládat, kopírovat či jiným způsobem šířit jakoukoliv část této presentace nebo presentaci jako celek.
Stejně tak je striktně zakázáno provádět jakékoliv zásahy nebo modifikace do kterékoliv části dokumentů či související grafiky, nebo jinak modifikovat design stránek.

   
  Stránky byly navrženy pro Microsoft Internet Explorer 5.0 a vyšší
v rozlišení 1024x768 pixelů a výše.